GARDERMOENmessa 2023

Gardermoen-utstillerne tar ansvar!

Ingen tror at et langveisfarende publikum, med travle arbeidsdager og tidkrevende/kostbar reisevei, besøker to nasjonale transportmesser tett på hverandre...

Kun et fåtall utstillere har økonomi til to messer – tross lavt kostnadsbilde ved deltakelse på Gardermoen.

Bransjemiljøet er største taper – publikum som utstillere – med splittelsen som oppstår i den messekrig Lillestrøm bevisst har forårsaket!

Gardermoen = 100% på bransjens premisser!
Utstillerne har siden oppstarten i 2003 satt agenda og bestemt over et messekonsept bransjen skal føle er deres eget.

To messer blir nødvendigvis to dårlige messer! Derfor har majoriteten av utstillerne utøvet ansvar og velger å ikke arrangere Gardermoen 2023, i mangel av tro på at de som har igangsatt messekrigen selv utøver ansvar...

Trenger vi transportmesser, da?
Inntil 1980/1990 i form av bransjens nyhetsformidlere. Anno vår tid mer "markedsplasser" hvor tilbydere og brukere av transportmateriell forenes - minst like overfor viktige bransje-miljøet! Elmia og Gardermoen gode eksempler.


Vi har tilrettelagt flest nasjonale transportmesser i Norge og tør mene bransjens fremtid i virkeligheten handler om det svært så viktige og sårbare bransjemiljøet! Nok transportmateriell å få tak i, men dessverre ikke nok gode bransjefolk...

NLF-medlemmer har tatt kontakt, fortvilet og flaue over sitt eget forbund som bidragsyter til en nødvendigvis negativ messekrig... Samtidig som de ser Gardermoen som et arrangement tilpasset norsk transportbransje.

Burde regelrett skamme seg! De som anno 2023 forårsaker krig eller messekrig – Putin eller Lillestrøm...

Bjørn Magnussen,
arrangøransvarlig siden 2003